دانلود فیلم یتیم خانه ایران

خلاصه داستان : داستان خشکسالی بزرگ در ایران که در سال های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ رخ داد و همزمان با جنگ جهانی اول و اشغال ایران بدست انگلیس و روس را روایت می کند.

خیریه بچه های آسمان - در امر خیر شریک ما باشید